Polityka prywatności

Podobnie jak większość firm posiadających sklep internetowy, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją , jak również w celach statystycznych.Aby zrealizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, naszwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Dane użytkowników zamawiających towary są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych (np. przesyłka kurierska, wystawienie faktury). Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. ALPO Sasuła s.c. przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka.Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności serwisów, do których bezpośrednie linki znalazły się na naszych stronach. Nie ujawniamy adresów poczty elektronicznej. Te, które posiadamy w związku z adresowaną do nas korespondencją, wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. W celu zmiany lub usunięcia swoich danych, należy poinformować nas o tym poprzez formularz kontaktowy. Korzystając z serwisów internetowych alpo-agro.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest ALPO Sasuła s.c. z siedzibą w 42-262 Poczesna, ul. Handlowa 36. Od dnia 25.05.2018 można się kontaktować z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres : sklep@alpo-agro.pl

 

1. Rejestracja w Serwisie
 
Ze Sklepu w celu złożenia zamówienia możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. Aby korzystać ze Sklepu jako użytkownik musisz zarejestrować się lub zalogować się w serwisie alpo-agro.pl. Wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów także w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta w Serwisie i obsługi ewentualnych zamówień składanych za pośrednictwem tego Serwisu.
 
Po zalogowaniu się do Sklepu będziesz mógł korzystać z konta użytkownika w Sklepie, które będzie zarządzane przez współadministratorów. W tym celu niezbędne jest podanie Twoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) w Sklepie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w koncie Sklepu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczoną usługą jest prowadzenie konta w Sklepie).
 
Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta w Serwisie alpo-agro.pl. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w  celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych. 

 

2. Zamówienie

Składając zamówienie w Sklepie musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). Sklep zapisuje też numer IP Twojego komputera. Możesz podać dodatkowe dane firmy w postaci pełnej firmy i numeru NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny – wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywanie ich w dokumentacji księgowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami i zarzutami.
 
Każde Twoje zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie Sklepu i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Te dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych, przy każdej pozycji w bazie Sklepu odnotowywane są szczegóły zamówienia, takie jak data złożenia zamówienia, firma kurierska realizująca zamówienie, wybrany sposób płatności. 
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych oprócz administratora twoich danych osobowych czyli ALPO Sasuła s.c. będą również:
1. firmy kurierskie – w celu dostarczenia przedmiotu umowy sprzedaży;
2. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
3. firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
4. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z realizacją umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
5. biuro rachunkowe, które prowadzi usługi księgowości na rzecz Administratora

 

3. Faktury
 
Jeżeli w toku zamówienia, poprosiłeś o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy.

 

4. Newsletter
 
W Sklepie możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i usługach Administratora. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego adresu e-mail. Sklep zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem pisząc na adres : sklep@alpo-agro.pl lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

 

5. Kontakt e-mail
 
W każdej chwili możesz skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz Sklepowi na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila.
Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub - w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.


TWOJE PRAWA
 
Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia, zapisania się do newslettera bądź nawiązania kontaktu ze Sklepem.
 
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:
• - dostępu do treści swoich danych osobowych,
• - sprostowania danych,
• - usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• - przenoszenia tych danych do innego podmiotu, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
• - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).
 
Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: sklep@alpo-agro.pl
 
ZABEZPIECZENIA
 
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. 
 
Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące odpowiadający standardom RODO poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.