Kontakt

ALPO Sasuła s.c.
ul.Handlowa 36
42-262 Poczesna

NIP    5732562579
NIP EU    PL 5732562579
Regon    152157494
Email    admin_sklep@alpo-agro.pl
Numer telefonu    0048 695 998 803
Nazwa banku    PKO S.A. I Oddział w Częstochowie
Numer konta    32124012131111001001729729